Optimer processer

Hvis en advokat sidder overfor en klient der gerne vil have oprettet et testamente, så kan advokaten stille og roligt afdække klientens forhold og afgøre hvilken Word skabelon der vil være den mest egnede. Her er mennesket maskinen overlegen, men fik advokaten stillet alle relevante spørgsmål, og derfor valgt den rigtige Word skabelon?

Mange benytter papir og Word skabeloner i dag, men sådan behøver det ikke være. Hos Documendo har vi digitaliseret dokument processen, og sikret at klienten altid bliver spurgt om de samme spørgsmål hver gang. Systemet danner automatisk fx et testamente baseret på de svar den modtager.

Vores selvbetjeningsløsning kan benyttes internt ved at en advokat udfylder data mens klientens forhold identificeres, eller sekretær kan udfylde det baseret på en båndet samtale. Det kan også benyttes eksternt, ved at klienten udfylder det hjemme i stuen, og følgende kan en advokat læse review på resultatet inden klienten downloader dokumentet. Det er nemt, og de ressourcer der spares kan benyttes andre steder i organisationen.